Xidmət haqqında

PODRATÇI: I SUBPODRATÇI: VIEN GROUP
XİDMƏTLƏR: İskele materiallarının quraşdırılması, sökülməsi və icarəsi

Layihənin şəkilləri

Digər layihələr