Xidmət haqqında

Sahəni boya diyircəkləri ilə rəngləməmişdən qabaq enerji alətlərindən istifadə etməklə səthi təmizləmək və hazırlamaq.

Boya rulonları ilə ərazini rəngləməzdən əvvəl elektrik alətlərindən istifadə edərək səthi təmizləmək və hazırlamaq.

BARYS GƏMİSİ
PODRATÇI: Bakı Gəmiqayırma Zavodu
SUBPODRATÇI: VIEN GROUP
XİDMƏTLƏR: ərazini boya rulonları ilə rəngləməzdən əvvəl elektrik alətlərindən istifadə edərək səthi təmizləmək və hazırlamaq.

Layihənin şəkilləri

Digər layihələr